Vastuumme

Kaikki yhteistyökumppanimme ovat BSCI:n tai Sedexin jäseniä tai Oeko-Tex sertifioituja.

Haluamme kuitenkin tähdätä vielä pidemmälle. Tiivis yhteistyö johtaa parempiin työoloihin. Siksi mielestämme on tärkeää, että meillä on läheinen yhteys kaikkiin toimittajiimme, ja me painotamme erityisesti avoimuuden merkitystä yhteistyössä.

Meillä ei ole omia tehtaita, vaan me toimimme yhteistyössä yhteensä yhdeksän toimittajan kanssa Kiinassa, Bangladeshissa ja Turkissa. Kaikkien toimittajiemme on allekirjoitettava käytännesäännöt, joissa määritetään sosiaaliset ja ympäristövastuuta koskevat olennaiset vaatimukset ja jotka muodostavat perustan toimitusketjussa toimiville.

Useimmat vaatimuksistamme perustuvat kansainvälisesti hyväksyttyihin standardeihin, kuten YK:n ihmisoikeuksien yleismaailmalliseen julistukseen, YK:n yleissopimukseen lapsen oikeuksista, sovellettaviin ILOn yleissopimuksiin sekä yksittäisten maiden lainsäädäntöön.

Kaikki seuraavat osa-alueet sisältyvät käytännesääntöihimme:

 • Human Rights
 • Employment and employment relationships
 • Environment
 • The rights of Freedom of Association and Collective Bargaining
 • No Discrimination
 • Fair Remuneration
 • Decent Working hours
 • Occupational Health and Safety
 • No Child Labour
 • Special Protection for Young Workers
 • No Precarious Employment
 • No bonded Labour
 • Protection of Environment
 • Ethical Business Behavior

Toimittajamme suorittavat joka vuosi arvioinnin, jonka yhteydessä myös tarkistamme, että kaikki standardit ja sertifioinnit on päivitetty ja varmennettu. Meillä on jokaisessa maassa laaduntarkastajia, jotka vierailevat tehtaissa monta kertaa kuukaudessa. He valvovat tehtaiden toimintatapoja ja keitä niissä työskentelee. Matkustamme itse säännöllisesti tekemääntehdasvierailuja vähintään neljä kertaa vuodessa.