Vårt ansvar

Våra samarbetspartners är alla medlemmar av BSCI, Oekotex certifierade eller Sedexmedlemmar.

Men vi vill gå längre än så. Nära samarbete leder till bättre arbetsförhållanden. Därför tycker vi att det är viktigt med den nära kontakten vi har med alla våra leverantörer och vi trycker mycket på hur viktigt det är med transparens i vårt samarbete.

Vi äger inga egna fabriker utan arbetar med sammanlagt 9 leverantörer i Kina, Bangladesh och Turkiet. Alla våra leverantörer måste skriva under vår uppförandekod där de grundläggande kraven på socialt och miljömässig ansvarstagande fastställs och vilket ligger till grund för hur arbetet i leverantörskedjan hanteras.

De flesta utav våra krav bygger på internationellt vedertagna standarder som FN:s allmänna deklaration om de mänskliga rättigheterna, FN-konventionen om barns rättigheter och tillämpliga ILO konventioner, samt lagstiftningen i enskilda länder.

Samtliga av dessa delar ingår i vår uppförandekod:

 • Human Rights
 • Employment and employment relationships
 • Environment
 • The rights of Freedom of Association and Collective Bargaining
 • No Discrimination
 • Fair Remuneration
 • Decent Working hours
 • Occupational Health and Safety
 • No Child Labour
 • Special Protection for Young Workers
 • No Precarious Employment
 • No bonded Labour
 • Protection of Environment
 • Ethical Business Behavior

Våra leverantörer genomgår varje år en utvärdering där vi också kontrollerar att alla standarder och certifieringar är uppdaterade och kontrollerade. Vi har kvalitets inspektörer på plats i varje land som är ute i fabrik flera gånger varje månad och som då även har kontroll över vad som händer och vilka som jobbar på fabriken. Vi själva reser kontinuerligt till våra fabriker åtminstone 4 ggr per år.